Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα Respect που την διαχειρίζεται η Φιλοζωική Κρήτης. Το www.respect4all.gr είναι η ηλεκτρονική βάση δεδομένων για εκπαιδευτικούς αλλά και παιδιά που ψάχνουν υλικό σχετικό με την ευημερία των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα μας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Οποιοδήποτε υλικό διατίθεται για downloading έχει δημιουργηθεί από ιδιώτες ή από τις οργανώσεις που βρίσκονται στην σελίδα ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ και διανέμεται δωρεάν στην αρχική γλώσσα και στην μετάφραση στα Ελληνικά που έχει γίνει από επαγγελματίες μεταφραστές καθώς και εθελοντές της Φιλοζωικής Κρήτης. Η χρήση των εγγράφων περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς αλλά επιτρέπεται η διανομή τους μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας. Η Φιλοζωική Κρήτης δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ' αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Η χρήση των εικόνων και φωτογραφιών επιτρέπεται μονάχα με γραπτή συγκατάθεση από την Φιλοζωική Κρήτης εκτός αν αυτές περιέχονται ήδη στο υλικό προς downloading.

Η Φιλοζωική Κρήτης δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του www.respect4all.gr σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας.

Μοιραστείτε την αγάπη. Κάντε κάτι να συμβεί.

Η υποστήριξή σας είναι σημαντική και υψηλής εκτίμησης.

ΔΩΡΕΑ