Υποστηρικτές

Ευχαριστούμε τις παρακάτω οργανώσεις για την αφιλοκερδή προσφορά του εκπαιδευτικού υλικού τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το μεταφράσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε και στην Ελλάδα - διότι μόνο με την συνεργασία μπορούμε να επιτύχουμε ένα καλύτερο αύριο για ανθρώπους, ζώα και περιβάλλον...

Μοιραστείτε την αγάπη. Κάντε κάτι να συμβεί.

Η υποστήριξή σας είναι σημαντική και υψηλής εκτίμησης.

ΔΩΡΕΑ